Voorwaarden

Huurvoorwaarden

Huurovereenkomst
De aanmelding /reservering komt via telefonisch contact of per e-mail tot stand. Hierna ontvangt u een reserveringsbevestiging met alle relevante personele en financiële gegevens. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de aanbetaling is gestort.

Betaling – Borg – Bijkomende kosten
De aanbetaling, zijnde 50% van de totale huursom, dient binnen 14 dagen na reservering te zijn gestort. Het restantbedrag dient  uiterlijk 4 weken voor vertrekdatum naar de vermelde bankrekening te zijn  overgemaakt. Indien de betaling niet op tijd bij ons binnen is, behouden wij ons het recht de boeking te annuleren.
Voor alle huizen dient een borgsom te worden betaald, te voldoen bij aankomst. Deze borgsom wordt op de vertrekdag terugbetaald onder aftrek van eventuele schade of door ons te maken extra schoonmaak- of herstelkosten. Het door u gehuurde vakantieverblijf dient op de dag van vertrek netjes te worden achtergelaten. Dit houdt in dat er geen vuilnis meer staat en dat de vaat weer schoon in de kasten staat. Ook BBQ ’s dienen na gebruik door de huurder schoon achtergelaten te worden. De hoogte van de borg is afhankelijk van de huurprijs en wordt in het boekingsformulier vermeld.

Verplichtingen
De door ons verschuldigde en overeengekomen prestatie bestaat in het ter beschikking stellen van het gehuurde object, conform de toestand en de inrichting zoals in de objectbeschrijving is vermeld.
Huurder dient zijn vakantiedomicilie met respect en zorgvuldig te behandelen en aan het einde van de huurperiode in de oorspronkelijke staat en netjes achter te laten.
Het wonen is slechts toegestaan aan het aantal personen dat in het boekingsformulier vermeld staat. Bij niet nakoming van deze afspraak worden extra huurkosten in rekening gebracht en behouden wij ons het recht de boeking te annuleren. Bij de berekening van het aantal personen worden kinderen onder 1 jaar niet meegerekend.
Huisdieren zijn niet toegestaan. Mocht u uw huisdier toch mee willen nemen dan dient u eerst contact met ons op te nemen.
Het door u gehuurde vakantieverblijf is op dag van aankomst vanaf 14.00 uur toegankelijk. Op de dag van vertrek is de uiterste uitcheck tijd om 10.00 uur.

Annulering
Annulering dient direct schriftelijk per email te geschieden.

Wij adviseren u direct bij de boeking van uw ticket een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, zowel voor de reis als voor de huur van het huis.
Deze verzekering behoedt u voor een financiële strop in geval uw vakantie moet worden geannuleerd of afgebroken en bij calamiteiten zoals bij stakingen van luchtverkeersleiders, pandemieën, aswolken en andere natuurverschijnselen.

Bij annulering gelden de volgende condities:
Bij annuleringen wegens omstandigheden die onder de standaard-voorwaarden van de reisverzekeringspolissen vallen vindt geen restitutie plaats.
Wanneer om een andere redenen een reservering wordt geannuleerd geldt het onderstaande:

  • Bij annulering uiterlijk twaalf weken voor de aanvangsdatum voor de huur ontvangt u 75% van de huurprijs retour.
  • Bij annulering uiterlijk acht weken voor de aanvangsdatum voor de huur ontvangt u 50% van de huurprijs retour.
  • Bij annulering uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum voor de huur ontvangt u 25% van de huurprijs retour.
  • Bij annulering binnen vier weken voor de aanvangsdatum voor de huur vindt geen restitutie plaats.
  • Wanneer het verboden is door de Spaanse of Nederlandse overheid af te reizen naar Ibiza op de datum van vertrek ontvangt u 90% van de huursom retour.
  • Wanneer, door de Spaanse of Nederlandse overheid, reizen wordt afgeraden maar reizen niet verboden is en u besluit op grond hiervan, niet later dan twee weken voor de huurdatum af te zien van uw reis, ontvangt u 50% retour.
  • Wanneer u, als gevolg van wijzigingen in het vluchtschema van uw luchtvaartmaatschappij , uw reis niet wilt of niet kunt maken vindt geen restitutie plaats.

Wij adviseren u op dit moment erg goed te kijken naar de voorwaarden van uw reisverzekering.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/ of schade welke is ontstaan in het gehuurde object. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten voor veranderde omstandigheden in en om het gehuurde huis die niet door toedoen van ons zijn opgetreden (bijv. bouwwerkzaamheden)
De verhuurde woning is enkel bedoeld voor vakantiedoeleinden. Professionele fotografie in en om het huis is alleen na uitdrukkelijke toestemming van ons toegestaan. Het is niet toegestaan om feesten in en rondom de woning te geven.
Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorzieningen voor kinderen. Wij overleggen derhalve met u over de geschiktheid van een huis. Ouders en begeleiders blijven echter verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de kinderen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen die zich buiten onze schuld voordoen. Helaas wil de water – of stroom – voorzieningen ons nog wel eens in de steek laten..Mochten er zich onverhoopt klachten voordoen dan zullen wij alles, binnen ons vermogen, in  het werk stellen om deze  te verhelpen.

Klachten
Indien u klachten heeft verzoeken wij u vriendelijk zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Klachten ingediend na uw vertrek kunnen  door ons niet in behandeling genomen worden.

Voorwaarden